Kai Hitzer durings his first trip to India

Kai Hitzer practicing Kalari during his first trip to India in 2004/2005.